ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣMΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΚMΗΡΙΩΝ.