ONLINE Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησής σας!

Σε λειτουργία το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

Από την Κυριακή 24/09 στις 12:00 δεν θα είναι διαθέσιμες για 4 ΔΟΥ η υποβολή...

Περισσότερα   

Market pass, επίδομα θέρμανσης και φορολόγηση βραχυχρόνιων μισθώσεων – Διευκρινίσεις Υπ. Οικονομικών

12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση εισοδημάτων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής...

Περισσότερα   

Στα 5,5 δις το πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμηνο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία Κρατικού Προϋπολογισμού

Ενημερωτικό δελτίο για την εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023 (προσωρινά στοιχεία) Από...

Περισσότερα   

Πακέτο μέτρων ΔΕΘ: Σήμερα η εξειδίκευσή τους από το οικονομικό επιτελείο

Στις 11.30 η συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών Τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος...

Περισσότερα   

Φορολογικό Ημερολόγιο

Σεπτέμβριος 2023

ΔΕ
ΤΡ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΑ
ΣΑ
ΚΥ
28
29
30
31
1
2
3
Υποχρεώσεις για Αύγουστος

31

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα), για το πρώτο 6μηνο τρέχοντος έτουςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Ιουνίου)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήναΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

1

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

2

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

3

Κανένα Συμβάν
4
5
6
7
8
9
10
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

4

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

5

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

6

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

7

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

9

Κανένα Συμβάν
11
12
13
14
15
16
17
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

11

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Αύγουστο («μπλοκάκια», έναρξη ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

12

8:00 pm - 11:00 pm

Έναρξη υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς, για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕΈναρξη υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς, για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

14

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

16

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

17

Κανένα Συμβάν
18
19
20
21
22
23
24
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

19

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

22

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

23

Κανένα Συμβάν
25
26
27
28
29
30
1
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

27

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

28

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

29

8:00 pm - 11:00 pm

Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους υποκείμενους στον φόρο που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Αύγουστο 2023

Υποχρεώσεις για Σεπτέμβριος

30

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)

8:00 pm - 11:00 pm

Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών, Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκών Εταιρειών, Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Εταιρειών (με χρήση που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους, απώτατη ημερομηνία)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους ασφαλισμένους («μπλοκάκια») για α) δήλωση εκκίνησης παροχής υπηρεσιών και ασφάλισης υπό το καθεστώς της ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Αύγουστο, ή β) δήλωση παύσης πλήρωσης προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών με ασφάλιση υπό το καθεστώς της ρύθμισης των παραπάνω διατάξεων, κατά τον μήνα Ιούλιο (αφορούν σε περιπτώσεις μη υποβολής της σχετικής δήλωσης από τους αντισυμβαλλόμενους)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για τη διακοπή ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016 κατά τον μήνα Αύγουστο («μπλοκάκια», διακοπή ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

null

Υποβολή Ερωτημάτων

Απαντήσεις από Συμβούλους

null

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Βάσει Των Ταμειακών Ροών

null

Αναζήτηση ΚΑΔ

Δομημένη Αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας

Επενδυτικά Προγράμματα

Θεσσαλία: Πώς η Ελλάδα μπορεί όντως να κάνει χρήση των ευρώ-κονδυλίων

Οι 4 +1 πηγές χρηματοδότησης από την ΕΕ. Αναμένονται κατάθεση σχεδίων από Ελλάδα Η χρήση...

Περισσότερα   

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και επιδότησης απασχόλησης 15.000 νέων ανέργων 25-45 ετών.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα δράση της ΔΥΠΑ  με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης...

Περισσότερα   

Άρθρα - Μελέτες

Τηλεργασία: Οδηγός ΟΤ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

Ανατροπές στην αγορά εργασίας με την ευρεία εφαρμογή της εξ αποστάσεων εργασίας – Τι ισχύει...

Περισσότερα   

Διογκώνεται η ψηφιακή πειρατεία στην Ευρώπη – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα

Εύφορο για την ψηφιακή πειρατεία παραμένει το ευρωπαϊκό έδαφος, με την κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου να...

Περισσότερα   

RSS

naftemporiki.gr