Πολιτική Ασφάλειας

Χρήση Cookies
Το advisor.serreschamber.gr χρησιμοποιεί cookies για τους εξής λόγους:

  • Για να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις του χρήστη όσον αφορά το προσφερόμενο περιεχόμενο και υπηρεσίες
  • Βελτιστοποιήσει την χρήση του site (user experience)

Η χρήση των cookies από το site δεν θέτει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα του χρήστη. Μάθετε περισσότερα για τα cookies στο http://www.cookiecentral.com/

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Κατά την εγγραφή στο site προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, αποθηκεύονται στο σύστημα κάποια προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας κ.ά. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται μόνο για την αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική αποστολή πληροφορίας από το advisor.serreschamber.gr, εφόσον ο χρήστης το έχει δηλώσει στις προτιμήσεις του. Το advisor.serreschamber.gr δεσμεύεται για την ασφαλή διακράτηση των στοιχείων αυτών και την μη αξιοποίησή τους για άλλους σκοπούς πέρα αυτών που εξυπηρετούν οι υπηρεσίες που προσφέρει.