Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

ΗΜΕΡΑ

Νοέ 10 2022
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

12:00 pm - 12:01 pm