ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

ΦΟΡΟΣ 20% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ