ΔΙΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΦΟΡΟΣ 20% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

Ν. 5960/1933 ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Π.Δ. 186/1992 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

3842/24-3-2010 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ