Κλειδάριθμο αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE